Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Kadencja 2018 - 2023 Interpelacja BRP.0003.18.2022 Radnych Powiatu Karkonoskiego w sprawie udzielenia szczegółowej informacji dotyczącej planu... 2023-02-02 11:28:55 Aktualizacja Barbara Borysiewicz 50_INTER_ZAPYT
Kadencja 2018 - 2023 Interpelacja BRP.0003.17.2022 Radnych Powiatu Karkonoskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego w 2022 roku. 2023-02-02 11:18:47 Aktualizacja Barbara Borysiewicz 49_INTER_ZAPYT
Rejestry i ewidencje Rejestr uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023. 2023-02-02 09:55:07 Aktualizacja Barbara Borysiewicz REJESTR UCHWAŁ_06
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym pn.: „Dostawa i montaż wewnętrznej platformy schodowej... 2023-02-01 15:22:27 Aktualizacja Karolina Szalewska-Wrona BZP.272.1.1.2023
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym pn.: "Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D... 2023-02-01 13:15:23 Aktualizacja Karolina Szalewska-Wrona BZP.272.1.4.2023
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji-przenośny wolnostojący maszt antenowy - 49912 (69058N!) PJE_KARPACZ_KOLEJOWMOBILE 2023-02-01 12:10:58 Publikacja Aneta Cieplińska OŚR.6221.1.5.2023.AC
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym pn.: „Dostawa i montaż wewnętrznej platformy schodowej... 2023-02-01 09:23:52 Aktualizacja Karolina Szalewska-Wrona BZP.272.1.1.2023
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LIII/363/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla... 2023-01-31 15:07:36 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_053_363
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LIII/364/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/161/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego... 2023-01-31 14:58:18 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_053_364
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LIII/365/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego 2023-01-31 14:51:52 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_053_365
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LIII/366/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2023 rok 2023-01-31 14:47:38 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_053_366
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LIII/367/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budownictwa, Infrastruktury... 2023-01-31 14:44:28 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_053_367
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LIII/368/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych 2023-01-31 14:19:28 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_053_368
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LIII/369/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2023-01-31 14:09:33 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_053_369
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LIII/370/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za... 2023-01-31 14:03:43 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_053_370
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LIII/371/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego... 2023-01-31 13:51:27 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_053_371
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LIII/372/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Karkonoskiego 2023-01-31 13:45:25 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_053_372
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LIII/373/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów... 2023-01-31 13:31:37 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_053_373
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LIII/374/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie zatwierdzenia wyboru sekretarza Komisji Budownictwa, Infrastruktury... 2023-01-31 12:48:02 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_053_374
Obwieszczenia Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dot. budowy osiedla budynków mieszkalnych - apartamentowych,... 2023-01-31 11:29:19 Publikacja Agnieszka Buzun ABP.6740.2.91.2022